82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Kalendarium

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

 KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

02.09.2020 r. godz. 08:00Wpisanie list uczniów do dziennika elektronicznego i zaprowadzenie pełnej dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej we wszystkich klasach.
03-04.09.20020 r.Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych.
8-10-09.2020 r.Zebrania z Rodzicami uczniów pozostałych klas.
Do 07.09.2020 r. godz.09:00Zebranie przez wychowawców od Rodziców uczniów  klas pierwszych pisemnych deklaracji dotyczących zgody na udział w zajęciach z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie i przekazanie ich  wicedyrektorom.
Do 07.09.2020 r. godz.09:00Zebranie przez wychowawców od Rodziców uczniów  klas pierwszych pisemnych deklaracji dotyczących zgody uczestnictwa w lekcjach religii i etyki.
Do 11.09.2020 r.Opracowanie programu pracy wychowawczej dla poszczególnych  klas do realizacji w bieżącym roku szkolnym. (odp. wychowawcy klas).
Do 11.09.2020 r.Poinformowanie uczniów oraz rodziców(opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych.
Do 11.09.2020 r.Umieszczenie rozkładów materiałów ze wszystkich przedmiotów w dzienniku elektronicznym. Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych i przekazanie ich wicedyrektorom.
11.09.2020 r.Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021. Formuła 2012
Do 15.09.2020 r.Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021. Formuła 2017.
28.09.2020 r.Złożenie przez uczniów  wstępnych pisemnych deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.
09.12.2020 r.Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) klas programowo najwyższych LO i Technikum o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych z przedmiotów zawodowych. Zebrania z Rodzicami.
11.12.2020 r.Zakończenie klasyfikacji śródrocznej  i końcoworocznej z przedmiotów zawodowych klas programowo najwyższych LO i Technikum.
2312.2020 r.-31.12.2021 r.Zimowa przerwa świąteczna.
22.01.2021 r. godz. 15:00Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w pozostałych klasach.
22.01.2021 r.Złożenie ostatecznych deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 r.
27-29.01.2021 r. godz.16.30Zebrania z Rodzicami (wg wcześniej przygotowanego harmonogramu).
01.02-14.02.2021 r.Ferie zimowe.
07.02.2021 r.Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021.Formuła 2017.
21.02.2021 r.Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021. Formuła 2012.
01.04-06.04.2021 r.Wiosenna przerwa świąteczna.  
08.04.2021 r.  Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021. Formuła 2012 i 2017.
20.04.2021 r. godz. 16.00Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) klas programowo najwyższych  LO i Technikum o przewidywanych ocenach końcowych. Zebrania z Rodzicami.
23.04.2021 r. godz. 16.00Zakończenie klasyfikacji w klasach programowo najwyższych LO i Technikum.  
30.04.2021 r. godz. 14.00Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych LO i Technikum. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.
04-20.05.2021 r.Egzamin maturalny. Zgodnie z harmonogramem CKE.  
Do 15.06.2021 r.Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) pozostałych  klas o przewidywanych ocenach końcoworocznych. Dokumentacja z CEZ dostępna 15.06.2021 r. od. godz.10.00 w sekretariacie szkoły.
15-17.06.2021 r.Zebrania z Rodzicami od godz. 16.30.
18.06.2021 r. godz. 16:00Zakończenie klasyfikacji w pozostałych klasach.
22.06.2021 r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Sesja czerwiec –lipiec 2021.
25.06.2021 r. godz. 09:00Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.  
25.06.2021 r. godz. 10:00  Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Branżowej I st.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Sesja styczeń – luty 2021. Część pisemna 12.01.2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Sesja czerwiec – lipiec 2021. Część pisemna  22.06.2021 r.