Przejdź do treści

Kalendarium

 KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022-2023

Do 15.09.2022 r. Złożenie deklaracji przez uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 formuła 2017 i egzaminu zawodowego formuła 2019.

Do 26.09.2022 r. Złożenie przez uczniów wstępnych pisemnych deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

13.12.2022 r. Poinformowanie uczniów, rodziców(opiekunów prawnych) klas 4TGb, 4 TGe i 4TGm o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych. Zebranie z Rodzicami.

16.12.2022 r. godz.15.00 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej klas programowo najwyższych IV LO i Technikum nr 2 oraz klasyfikacji końcowej z przedmiotów zawodowych klas 4TGb, 4 TGe i 4TGm.

23-31.12.2022 r. Zimowa przerwa świąteczna.

09-21.01.2023 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie formuła 2012, 2017. Sesja zimowa.

09-21.01.2023 r. Egzamin zawodowy formuła 2019. Sesja zimowa. Termin dodatkowy 31.01.2023 r.

13.01.2023 r. godz. 15:00 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w pozostałych klasach.

Do 13.01.2023 r. Złożenie ostatecznych deklaracji przez uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2023 r.

16.01-29.01.2023 r. Ferie zimowe.

Do 01.02.2023 r. Złożenie deklaracji przez uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 formuła 2012.

02.02.2023 r. godz. 09:00 Złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych w gabinecie wicedyrektorów.

07.02.2023 r. godz.16.00 Zebranie rady pedagogicznej. Klasyfikacja śródroczna pozostałych klas.

Do 07.02.2023 r. Złożenie deklaracji przez absolwentów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 formuła 2017,

Do 07.02.2023 r. Złożenie deklaracji przez uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego formuła 2019.

08-10.02.2023 r. Zebrania z Rodzicami

07.04.2023 r. Złożenie deklaracji przez uczniów przystępujących do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 formuła 2012 i 2017 oraz egzaminu zawodowego formuła 2019.

06-11.04.2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

14.04.2023 r. godz. 16.00 Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) klas programowo najwyższych IV LO i Technikum nr 2 o przewidywanych ocenach końcowych. Zebrania z Rodzicami.

21.04.2023 r. godz. 15.00 Zakończenie klasyfikacji w klasach programowo najwyższych IV LO i Technikum nr 2.

28.04.2023 r. godz. 14.00 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych IV LO i Technikum nr 2. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

04-23.05.2023 r. Egzamin maturalny. Zgodnie z harmonogramem CKE.

01-18.06.2023 r. Egzamin zawodowy formuła 2019. Sesja letnia. Termin dodatkowy 28-29.06.2023 r.

01-18.06.2023 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie formuła 2012 i 2017.

12-13.06.2023 r. Zebrania z Rodzicami od godz. 16:00

15.06.2023 r. godz. 15:00 Zakończenie klasyfikacji w pozostałych klasach.

23.06.2023 r. godz. 09:00 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

23.06.2023 r. godz. 10:00 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Branżowej I St.