82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Kalendarium

Ponad 70 lat doświadczenia i tradycji kształcenia zawodowego

Created with Sketch.

 KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023-2024

Do 26.09.2023 r. Złożenie przez uczniów wstępnych pisemnych deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

12.12.2023 r. Poinformowanie uczniów, rodziców(opiekunów prawnych) klas 5TPm, 5TPe o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych. Zebranie z Rodzicami.

15.12.2023 r. godz.15.00 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej klas programowo najwyższych IV LO i Technikum nr 2 oraz klasyfikacji końcowej z przedmiotów zawodowych klas 5TPm, 5TPe.

23-31.12.2023 r. Zimowa przerwa świąteczna.

09-20.01.2024 r. Egzamin zawodowy formuła 2019. Sesja zimowa. Termin dodatkowy 29-30.01.2024 r.

12.01.2024 r. godz. 15:00 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w pozostałych klasach.

29.01-11.02.2024 r. Ferie zimowe.

Do 07.02.2024 r. Złożenie deklaracji przez absolwentów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2024 formuła 2017;

Złożenie deklaracji przez uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego formuła 2019.

28.03-02.04.2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

04.04.2024 r. Złożenie deklaracji przez uczniów przystępujących do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2024 formuła 2019.

12.04.2024 r. Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) klas programowo najwyższych IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 2 o przewidywanych ocenach końcowych. Zebrania z rodzicami.

19.04.2024 r. godz. 15.00 Zakończenie klasyfikacji w klasach programowo najwyższych IV LO i Technikum nr 2.

26.04.2024 r. godz. 14.00 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych IV LO i Technikum nr 2. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

05-25.05.2024 r. Egzamin maturalny. Zgodnie z harmonogramem CKE.

03-18.06.2024 r. Egzamin zawodowy formuła 2019. Sesja letnia. Termin dodatkowy 28-29.06.2024 r.

10-11.06.2024 r. Zebrania z Rodzicami od godz. 16:00

14.06.2024 r. godz. 15:00 Zakończenie klasyfikacji w pozostałych klasach.

21.06.2024 r. godz. 09:00 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

21.06.2024 r. godz. 11:00 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia