82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Kalendarium

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

 KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

TerminGodzinaWydarzenie
01.09.202109:00Rozpoczęcie roku szkolnego (tylko klasy pierwsze)
do 07.04.2022Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022. Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego Formuła 2019
12.04.202216:00Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) klas programowo najwyższych LO i T o przewidywanych ocenach końcowych
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
22.04.202215:00Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych LO i T
29.04.202214:00Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych LO i T oraz uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.
04-23.05.2022Egzamin maturalny. Zgodnie z harmonogramem CKE
02-07.06.2022Egzamin zawodowy – formuła 2019. Sesja czerwiec-lipiec 2022. Część pisemna
do 09.06.2022Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) pozostałych klas o przewidywanych ocenach końcowych
08-09.06.2022od 16:30Zebrania z rodzicami
14.06.202215:00Zakończenie klasyfikacji w pozostałych klasach
21.06.2022Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2012, 2017.
Sesja czerwiec-lipiec 2022
24.06.202209:00Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla klas I-III LO, I-III T, I-II BS
24.06.202210:00Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia