82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Kalendarium

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

 KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

TerminGodzinaWydarzenie
01.09.202109:00Rozpoczęcie roku szkolnego (tylko klasy pierwsze)
02.09.202116:00Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych
06,08,09,10.09.2021Zebrania z Rodzicami uczniów pozostałych klas
do 03.09.2021Zebranie przez wychowawców od Rodziców uczniów  klas pierwszych pisemnych deklaracji dotyczących zgody na udział w zajęciach z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie i przekazanie ich  wicedyrektorom
do 03.09.2021Zebranie przez wychowawców od Rodziców uczniów  klas pierwszych pisemnych deklaracji dotyczących zgody uczestnictwa w lekcjach religii i etyki.
do 10.09.2021Opracowanie programu pracy wychowawczej dla poszczególnych  klas do realizacji w bieżącym roku szkolnym. (odp. wychowawcy klas)
do 10.09.2021Poinformowanie uczniów oraz rodziców(opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych
do 11.09.2021Umieszczenie rozkładów materiałów ze wszystkich przedmiotów w dzienniku elektronicznym. Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych i przekazanie ich wicedyrektorom
do 10.09.2021Złożenie deklaracji  przez absolwentów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022. Formuła 2012
do 15.09.2021Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022. Formuła 2017 oraz egzamin zawodowy Formuła 2019
do 27.09.2021Złożenie przez uczniów  wstępnych pisemnych deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego
23-31.12.2021Zimowa przerwa świąteczna
do 31.01.2022Złożenie ostatecznych deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu maturalnego w 2022 r.
14-27.02.2022Ferie zimowe
do 07.02.2022Złożenie deklaracji  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022. Formuła 2017 i egzaminu zawodowego Formuła 2019
do 20.02.2022Złożenie deklaracji  przez absolwentów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022. Formuła 2012
do 07.04.2022Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022. Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego Formuła 2019
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
04-23.05.2022Egzamin maturalny. Zgodnie z harmonogramem CKE
21.06.2022Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Sesja czerwiec-lipiec 2022
24.06.202209:00Zakończenie roku szkolnego 2021/2022