Ubezpieczenie NNW i OC

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice!

Obowiązek ubezpieczenia ucznia spoczywa na rodzicach / prawnych opiekunach dziecka. Zasadniczą różnicą w stosunku do lat poprzednich jest fakt, że obecnie szkoła nie jest pośrednikiem w zawieraniu umowy ubezpieczenia pomiędzy rodzicem / prawnym opiekunem dziecka a firmą ubezpieczeniową. Szkoła może jedynie zaprezentować lub udostępnić oferty firm ubezpieczeniowych, sama jednak (w osobach wychowawców lub innych nauczycieli) nie zbiera pieniędzy na wykupienie ubezpieczenia. Aktualne przepisy zobowiązują rodziców / prawnych opiekunów do samodzielnego ubezpieczenia własnego dziecka oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia w szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Oferta Interrisk

Oferta Interrisk

Oferta TUZ

Oferta GENERALI