Dni wolne (dodatkowe) od zajęć dydaktycznych

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

02.11.2020 r. – Dzień Zaduszny

12-13.11.2020 r.

04-05.01.2021 r.

04-06.05.2021 r. – matura pisemna

04.06.2021 r. – piątek po Bożym Ciele

22.06.2021 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.