Dni wolne (dodatkowe) od zajęć dydaktycznych

31.10.2022 r.

02.05.2023 r.

04.05.2023 r. – matura pisemna z j.polskiego

05.05.2023 r. – matura pisemna z j. angielskiego.

08.05.2023 r. – matura pisemna z matematyki.

09.06.2023 r. – piątek po Bożym Ciele

W przypadku zmian w terminach zostaną one opublikowane.