Opłaty

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Opłaty za internat należy wpłacać na konto lub w księgowości w szkole do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca. Numer konta: Bank Millenium – 34 1160 2202 0000 0002 5843 4673. Uwaga! w tytule podać imię i nazwisko dziecka!

Na opłaty za internat składają się:

Stawka żywieniowa dzienna: 12 zł. + opłata stała miesięczna: 80 zł.