Druki podań

  1. PODANIA WYPEŁNIAMY ELEKTRONICZNIE NA STRONIE http://www.nabor.pcss.pl/
  2. WNIOSEK NASTĘPNIE DRUKUJEMY
  3. PRZYNOSIMY DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU

W ostateczności można pobrać odpowiednie wnioski poniżej wydrukować i wypełnić ręcznie, a następnie przynieść do szkoły.