Nasze kierunki – Branżowa szkoła I st.

Planowany nabór na rok szkolny 2022-2023

Lp.Klasa / profilrozszerzenieobowiązkowe zajęcia edukacyjne za które naliczane będą punkty ze świadectwaplanowane języki obceuwagi
1kucharzjęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielski
2fryzjerjęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielski
3mechanik pojazdów samochodowychjęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielski
4operator obrabiarek skrawającychjęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielski
5klasa wielozawodowajęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielskiwszystkie zawody zgodnie z potrzebami kandydatów (lub pracodawców)

Fryzjer

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podstawowymi zadaniami fryzjera są: pielęgnacja włosów, ondulowanie, strzyżenie, zmiana koloru włosów oraz ich uczesanie. Fryzjer wykonuje swoje zadania przy zastosowaniu profesjonalnych kosmetyków fryzjerskich oraz specjalistycznych przyborów, narzędzi i aparatów.
Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o najwyższą jakość wykonywanych usług fryzjerskich, przestrzegając zasad bezpiecznej i higienicznej pracy w branży fryzjerskiej. Fryzjer wykonuje fryzury codzienne, okolicznościowe, konkursowe.
Od fryzjera wymaga się odpowiedzialności, rzetelności, zdolności do współpracy w grupie oraz kreatywności i odporności na stres.

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w nowocześnie wyposażonych pracowniach w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku lub w lokalnych salonach fryzjerskich współpracujących ze szkołą.

Co dalej…

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:
1. zakładach fryzjerskich,
2. teatrze,
3. na planach zdjęciowych,
4. w studiach fotograficznych,
5. w telewizji.

Uczniowie mają możliwość uzyskania kwalifikacji: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, która kończy się egzaminem.

Kucharz

Podstawowymi zadaniami kucharza są: przechowywanie żywności, produkcja i ekspedycja potraw i napojów. Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem profesjonalnych narzędzi, maszyn i urządzeń.
Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne, regionalne oraz potrawy z kuchni różnych narodów. Zajmuje się przygotowywaniem pełnych posiłków codziennych oraz okolicznościowych.
Od kucharza wymaga się odpowiedzialności, rzetelności, zdolności do współpracy w grupie oraz kreatywności i odporności na stres.
Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w nowocześnie wyposażonych pracowniach w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku lub w zakładach pracy współpracujących ze szkołą.
Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego
i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Co dalej…

Możliwości po ukończeniu szkoły:

1. restauracje, hotele,
2. lokale gastronomiczne,
3. firmy cateringowe,
4. inne firmy i instytucje, w których istnieje
5. zapotrzebowanie na wykwalifikowanych
6. kucharzy,
7. własna działalność gastronomiczna,
8. doradztwo kulinarne.

Mechanik pojazdów samochodowych

dav

Nauka w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Szkole Branżowej I Stopnia trwa trzy lata. W tym czasie uczeń nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Dzięki współpracy z Centrum Edukacji Zawodowej oraz warsztatami naprawczymi z terenu Malborka i okolic uczeń w cyklu kształcenia odbywa zajęcia praktyczne pod okiem doświadczonych mechaników i instruktorów.
Po ukończeniu szkoły absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, jak również z szeroko rozumianym przemysłem motoryzacyjnym (hurtownie części, obsługa flot samochodowych itp.). Ponadto absolwent Szkoły Branżowej I Stopnia ma możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II Stopnia i uzyskania tytułu technika pojazdów samochodowych.

Co dalej…

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może:
1. prowadzić działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej,
2. być pracownikiem w salonach sprzedaży,
3. pracować w fabryce i montowniach pojazdów samochodowych,
4. być pracownikiem warsztatów obsługi i naprawy samochodów,
5. być pracownik firm zajmujących się recyklingiem pojazdów samochodowych.

Klasa wielozawodowa

W naszej ofercie znajduje się również klasa wielozawodowa. Jest to specjalnie przygotowana oferta dla uczniów, którzy pragną kształcić się w zawodach, dla których nie są tworzone specjalnie profilowane klasy, np.: drukarz offsetowy, sprzedawca, hydraulik, monter sieci i instalacji sanitarnych i wiele wiele innych.
Podstawą organizacji nauki wybranego zawodu (zgodnym z wykazem MEN) w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę, zawierana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Swoje umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy oraz w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach dokształcających organizowanych dla każdego zawodu. Ogromną zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz nawiązanie współpracy z przyszłym, potencjalnym pracodawcą.
Zalety nauki w klasie wielozawodowej:
– możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i uprawnień poprzez udział w kursach dokształcania zawodowego
– możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
– solidne przygotowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkoły.

Co dalej…

Ukończenie nauki w Branżowej Szkole I Stopnia umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia średniego w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia, a w rezultacie przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów. Istnieje również możliwość zdobycia kolejnych uprawnień zawodowych na dodatkowych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

ZawódMiejsce praktyki – CEZMiejsce praktyki – pracodawca
cukiernikXX
drukarz offsetowyX
elektronikXX
elektrykXX
elektromechanik pojazdów samochodowychXX
fryzjerXX
kucharzXX
lakiernik samochodowyX
mechanik motocyklowyXX
mechanik monter maszyn i urządzeńXX
monter sieci i instalacji sanitarnychX
piekarzX
sprzedawcaX
stolarzX
ślusarzXX
inne zawodyX

Dodatkowo dla chętnych, którzy szukają konkretnych szkół kształcących w określonych zawodach, jest możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się szkoła kształcąca w danym zawodzie. Odpowiednie informacje znajdują się na tej stronie internetowej Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (men.gov.pl).