Nasze kierunki – IV Liceum ogólnokształcące

Planowany nabór na rok szkolny 2022-2023

Lp.Klasa / profilrozszerzenieobowiązkowe zajęcia edukacyjne za które naliczane będą punkty ze świadectwaplanowane języki obceuwagi
1klasa wojskowa (OPW)język angielski, geografiajęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielski, niemiecki lub rosyjskidrugi język do wyboru
2klasa służb mundurowychjęzyk angielski, geografia, wosjęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielski, niemiecki lub rosyjskidrugi język do wyboru
3klasa sportowajęzyk angielski, biologia, geografiajęzyk polski, matematyka, biologia, język obcyangielski,
niemiecki
specjalność piłka nożna

Klasa wojskowa – Oddział Przygotowania Wojskowego

Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która uzyskała certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie klas wojskowych. Klasa przeznaczona jest dla uczniów ceniących dyscyplinę, sprawność fizyczną i planujących związać swoje dorosłe życie zawodowe ze służbą wojskową.

1. uczniowie otrzymują certyfikat MON stwierdzający nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie edukacji wojskowej,
2. absolwenci mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych cywilnych i wojskowych.

Szkoła współpracuje z 22. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Malborku, Podoficerską Szkołą Marynarki Wojennej w Ustce, Wojskową Komendą Uzupełnień w Malborku, Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez kadrę w/w jednostek oraz naszych nauczycieli oficerów rezerwy Wojska Polskiego.

Uczniowie uczestniczą w 5-dniowym obozie organizowanym przez Szkołę Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce, gdzie prowadzone są zajęcia specjalistyczne między innymi na trenażerze strzeleckim pola walki „Śnieżnik”, na poligonie – trening przetrwania w warunkach bojowych, na trenażerze „mostek kapitański okrętu”, na siłowni okrętowej, na basenie ćwiczenia z technik ratownictwa morskiego i przeżycia na morzu, w pracowni medycznej z udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych oraz w 5-dniowym obozie organizowanym przez 22 BLT w Malborku. Obejmują one doskonalenie umiejętności: strzelania z broni palnej, posługiwania się wybranymi technikami walki wręcz, z zajęć surviwalowych, z zakresu łączności oraz musztrę wojskową.

Co dalej…

Nasi przyszli absolwenci biorący udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej.
Absolwenci, którzy będą chcieli kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogli liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Klasa sportowa

Oferta nauki w tej klasie jest skierowana dla chłopców i dziewcząt uzdolnionych sportowo, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności piłkarskie w połączeniu ze zintegrowanym programem zajęć edukacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących. Szkolenie piłkarskie odbywa się zgodnie z  opracowanym programem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Zajęcia sportowe prowadzone są przez doświadczonych trenerów piłki nożnej posiadających wysokie kwalifikacje trenerskie z Licencją UEFA „A” , w tym trenera bramkarzy. Szkolenie i treningi piłkarskie prowadzone są na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Aktywnego Wypoczynku, jak również obiektach szkolnych. W czasie roku szkolnego uczniowie mają moźliwość uczestniczyć w obozie sportowym oraz w rozgrywkach piłkarskich reprezentując szkołę i swoje macierzyste kluby.
Ponadto uczniowie mają zapewniony sprzęt sportowy, cykliczne badania sportowe i konsultacje fizjoterapeuty. Uczniowie spoza Malborka mają możliwość zamieszkania w internacie lub wyżywienia w postaci obiadu.

Co dalej…

Rozwijanie własnych zainteresowań w zakresie uprawianej dyscypliny sportowej.
1. Możliwość uzyskania uprawnień sędziego i trenera piłki nożnej w trakcie nauki w tej klasie.
2. Możliwość kontynuowania kariery sportowej.
3. Możliwość podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Klasa mundurowa

Nasza szkoła jako pierwsza w województwie pomorskim i jako jedna z pierwszych w Polsce utworzyła klasy policyjne, które zawsze cieszą się dużą popularnością. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z przedmiotów policyjnych realizowane są na podstawie autorskiego programu nauczania przez nauczycieli mających doświadczenie zawodowe w Policji.
Uczniowie klasy mundurowej zapoznają się ze specyfiką służby policyjnej, straży granicznej. W ramach kształcenia zdobywają wiedzę z zakresu: organizacji i funkcjonowania policji i straży granicznej, prawa cywilnego, administracyjnego i karnego oraz podnoszą sprawność fizyczną w ramach zajęć z wychowania fizycznego i samoobrony, mogą uczestniczyć w zajęciach z pływania, nurkowania oraz ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Biorą aktywny udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, uroczystościach, wydarzeniach z życia szkoły. Poznają specyfikę pracy w służbach mundurowych. Mają możliwość udziału w wycieczkach do Szkoły Policji w Słupsku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Aktywnie uczestniczą w konkursach, turniejach, zawodach i olimpiadach, gdzie zajmują czołowe miejsca i zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.
Ucząc się w klasie mundurowej uczeń poznaje specyfikę służby w Policji, oraz w Wojsku Polskim, poznaje przepisy regulujące funkcjonowanie tych służb, co pozwala dokonać w przyszłości świadomego wyboru służby lub pracy.

Co dalej…

1. funkcjonariusz Policji,
2. żołnierz wojsk obrony terytorialnej lub wojsk ochrony pogranicza
3. pracownik (cywilny) Policji albo innych służb mundurowych.

Warunkiem jest pozytywne ukończenie stosownego postępowania kwalifikacyjnego jako kandydat do służby w jednostkach policji i straży pożarnej oraz wojska.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami absolwent klasy policyjnej otrzymuje dodatkowe punkty w tym postępowaniu.