70 lat historii

Jubileusz 70-lecia. Jest to nie tylko 70 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, który kontynuuje tradycje   Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Malborku, Zespołu Szkół Technicznych w Malborku oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Stawie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym Stawie. Przede wszystkim jest to jubileusz tradycji mundurowego szkolnictwa zawodowego w Malborku i okolicach.

Jesteśmy jedną z nielicznych szkół na Pomorzu, która utrzymała od początków swego istnienia szkolne mundury. Nasi byli uczniowie - absolwenci, którzy często próbowali łamać regulamin mundurowy - wspominają, iż z perspektywy czasu była i jest to jedna z najlepszych tradycji tej szkoły. Tradycja poszanowania munduru (nie tylko szkolnego) wpojona w murach szkolnych jest dziś dla wielu z nich ważnym elementem w realizacji zadań wychowawczych w stosunku do własnych dzieci. Trzeba podkreślić, że tradycja zobowiązuje... Mundur również...

Script logo