Basen

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ  JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH (DZ.U.Z 2015R, POZ 2016)
aktualne wyniki badań są zgodne z normami, badania dokonywane są  przez:
 - zarządzającego pływalnią -  bieżące
 - specjalistyczne laboratorium z akredytacją wg. harmonogramu ( aktualne do wglądu w kasie pływalni.)
Wyniki badań odpowiadają normom.


 

UWAGA!!!

 PŁYWALNIA  NIECZYNNA

do odwołania!!!

 

Poniedziałek - Wtorek: 07.00

Środa - Czwartek: 07.00, 13.35

Piątek: 07.00, 13.35, 14.20

Sobota - Niedziela: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

 

Godziny rekreacji poniedziałek-piątek mogą ulec zmianie. Proszę dzwonić i dowiadywać się - nr tel. 663922239

 

Ceny biletów:

normalny: 13 zł

ulgowy (młodzież szkolna, studenci): 10 zł

karnet ulgowy: 45 zł

karnet dla dorosłych (pięć wejść): 57 zł

Wejścia rekreacyjne godzina 07.00 rano : 9 zł

Script logo