Dodatkowe dni wolne

W roku szkolnym 2019-2020 następujące dni będą wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku.

  • 31.10.2019 r.
  • 02-03.01.2020 r.
  • 04-06.05.2020 r. matura pisemna
  • 13.05.2020 r. matura pisemna (ten termin uzależniony jest od deklaracji maturalnych uczniów klas programowo najwyższych)
  • 12.06.2020 r.
  • 23.06.2020 r. pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Script logo