Kalendarium roku szkolnego

Informacje » Kalendarium roku szkolnego

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

 

 

03.09.2018 r. godz. 09:00

Rozpoczęcie roku szkolnego.

 

Do 07.09.2018 r.

Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019.

07.09.2018 r.godz. 16.30

Ślubowanie klas pierwszych. Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych.

28.09.2018 r.

Złożenie przez uczniów  wstępnych pisemnych deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

21.12.2018 r. godz. 15:00

Zakończenie klasyfikacji semestralnej we wszystkich klasach.

23-31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

09-11.01.2019 r. godz.16.30

Zebrania z Rodzicami.

 

01.02.2019 r.

Złożenie ostatecznej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

11.02-24.02.2019 r.

Ferie zimowe.

 

 

 

 

08.02.2019 r.

Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019.

29.03.2019 r.

 

Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019.

18.04-23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

12.04.2019 r.

Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) klas programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych LO i Technikum o przewidywanych ocenach końcoworocznych. Zebrania z Rodzicami.

10-12.04.2019 r.

Egzamin gimnazjalny.

15-17.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty.

17.04.2019r. godz. 16.00

Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych LO i Technikum.

26.04.2019 r. godz. 12.00

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych LO i Technikum. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

06-24.05.2019 r.

Egzamin maturalny.

 

07.06.2019 r.

Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) klas uczestniczących w obozie w Garczynie o przewidywanych ocenach końcoworocznych. Zebrania z Rodzicami.

08-15.06.2019 r.

Obóz szkoleniowo-obronny w Garczynie.

 

12.06.2019 r.

Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) pozostałych klas o przewidywanych ocenach końcoworocznych. Zebrania z Rodzicami.

17.06.2019 r. godz. 15:00

Zakończenie klasyfikacji w pozostałych klasach.

18.06-04.07.2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Sesja czerwiec –lipiec 2019.

21.06.2019 r. godz. 09:00

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

21.06.2019 r. godz. 10:00

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Branżowej I St.( klasy trzecie zasadniczej szkoły zawodowej), Szkoły Mistrzostwa Sportowego (klasa 8 szkoły podstawowej oraz  klasy trzecie gimnazjum).

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Sesja styczeń - luty 2019. Część pisemna 10.01.2019r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Sesja czerwiec - lipiec 2019. Część pisemna  18.06.2019r.