Kryteria przyjęć

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO INTERNATU

 

W internacie może być zakwaterowany uczeń, który nie mieszka na terenie miasta i gminy Malbork. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu mają uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku. W przypadku gdy liczba podań będzie większa od liczby miejsc o odmowie przyjęcia będą decydowały następujące czynniki:

  1. szkoła macierzysta ucznia
  2. łatwość dojazdu
  3. odległość z domu do szkoły
  4. otrzymane kary regulaminowe w internacie i szkole (uczniowie którzy byli mieszkańcami internatu)
Script logo