Lekcja w IPN w Gdańsku

Inne » Archiwum » Rok szkolny 2018-2019 » Wydarzyło się... » Lekcja w IPN w Gdańsku

W dniu 28 marca 2018 r. grupa uczniów z klas maturalnych (4TEA i 3LOd) wzięła udział w lekcji archiwalnej z zakresu najnowszej historii Polski „Działania SB wobec Anny Walentynowicz” zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.. Zajęcia zapoczątkował wykład pana Bartosza Januszewskiego. Następnie uczniowie ćwiczyli analizę i interpretację kilkunastu tekstów źródłowych. Były to raporty funkcjonariuszy komunistycznej policji politycznej (SB) oraz doniesienia ich tajnych współpracowników, obrazujące sposoby inwigilacji opozycji politycznej w PRL. W kolejnej części zajęć uczestnicy mieli możliwość obejrzeć kopie przykładowych dokumentów zachowanych w zasobach IPN. Szczególne zainteresowanie budziły akta śledztwa w sprawie Danuty Siedzikówny „Inki”. Ostatnim punktem była wizyta w archiwum gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie uzyskaliśmy informację na temat zachowanego zasobu akt oraz sposobu ich przechowywania oraz udostępniania.