Opłaty

OPŁATY ZA INTERNAT SĄ USTALANE NA DZIEŃ 1 IX I OBOWIĄZUJĄ CAŁY ROK SZKOLNY.

W PRZYPADKU DRASTYCZNYCH I NIEPRZEWIDZIANYCH PODWYŻEK CEN ENERGII, WODY I ŚCIEKÓW ORAZ USŁUG WYKONYWANYCH NA POTRZEBY INTERNATU, A TAKŻE W PRZYPADKU DUŻYCH WZROSTÓW CEN ŻYWNOŚCI DYREKCJA ZSP NR 4 W MALBORKU MOŻE PODNIEŚĆ OPŁATĘ ZA INTERNAT W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO.
 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 STAWKI OPŁAT SĄ NASTĘPUJĄCE:
- OPLATA STAŁA ZA POBYT - 75 ZŁ MIESIĘCZNIE
- DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA - 11 ZŁ
 
UWAGA -  ZGODNIE Z REGULAMINEM INTERNATU ZSP NR 4 W MALBORKU , PRAWO DO MIESZKANIA W INTERNACIE MA WYCHOWANEK , KTÓRY JEST ZAPROWIANTOWANY. 
W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI WYCHOWANKA KARTKI ŻYWNOŚCIOWE MOŻNA ZWRÓCIĆ JEDYNIE Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.
 
OPŁAT ZA INTERNAT NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10-go DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA
  • W KSIĘGOWOŚCI SZKOŁY ZSP NR 4 W MALBORKU
  • W SEKRETARIACIE INTERNATU W GODZINACH 8:00 - 13:00
  • NA KONTO: BANK MILLENIUM 34 1160 2202 0000 0002 5843 4673    (w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko wychowanka)

Z powodu powtarzających się przypadków, gdy pieniądze wręczone uczniom "nie docierały " do księgowości szkoły POLECAMY WPŁATĘ NA KONTO
Script logo