Regulamin mundurowy

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku wystąpił do Dyrektora Szkoły z wnioskiem i jednocześnie propozycją modyfikacji regulaminu mundurowego. W myśl propozycji złożonych przez SU w szkole obowiązywać będą od 2 grudnia 2019 r. dwie wersje umundurowania - codzienna i galowa. Poniżej znajduje się pełna treść nowego Regulaminu Mundurowego, który zostanie dołączony do dokumentów statutowych naszej szkoły.

 

Regulamin mundurowy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

1.       Umundurowanie galowe ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku stanowi :

a)      garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki  i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły, do jakiej uczeń uczęszcza,

b)     koszula koloru białego,

c)      krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

2.       Umundurowanie galowe uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 stanowi:

a)      kostium lub garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi  na klapach i prawym rękawie emblematami odpowiedniego typu szkoły,

b)     koszula koloru białego,

c)      krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

3.       Umundurowanie codzienne ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku stanowi:

a)      garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki  i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły, do jakiej uczeń uczęszcza, lub marynarki munduru galowego  i długich spodni o klasycznym kroju koloru ciemnego ( nie dopuszcza się spodni dresowych, krótkich, jeansów jasnych i spodni z dziurami)

b)     koszula jednolita koloru niebieskiego, granatowego, błękitnego lub białego,

c)      krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

4.       Umundurowanie codzienne uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 stanowi:

a)      kostium lub garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi  na klapach i prawym rękawie emblematami odpowiedniego typu szkoły, lub marynarki munduru galowego i długich spodni o klasycznym kroju koloru ciemnego ( nie dopuszcza się spodni dresowych, krótkich, legginsów,  jeansów jasnych i spodni z dziurami) lub marynarki munduru galowego i spódnicy koloru ciemnego,

b)     koszula jednolita koloru niebieskiego, granatowego, błękitnego lub białego,

c)      krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

5.       Uczeń zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym o staranne uczesanie.

6.       Mundur szkolny nosi się według następujących zasad:

a)      uczniowie zobowiązani są do noszenia munduru w czasie:

- zajęć szkolnych,

- uroczystości szkolnych ( mundur galowy )

- reprezentowania szkoły, klasy itp., podczas różnych imprez, konkursów, olimpiad itp.( mundur galowy )

- mundur musi być utrzymany w czystości

b)     Dyrektor szkoły może zmienić zasady noszenia munduru w zależności od potrzeby i okoliczności,

c)      uczniowie klas o profilu wojskowym na wybrane zajęcia mogą uczęszczać w mundurze wojskowym  

d)     członkowie organizacji młodzieżowych mogą uczęszczać do szkoły w strojach organizacyjnych za zgodą Dyrektora szkoły.

7.       Dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim ustala wykaz dni kolorowych  w poszczególnych miesiącach roku szkolnego.

8.       Ustalony wykaz dni kolorowychjest podawany do wiadomości uczniów i rodziców.

9.       Mundur zakupują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia na własny koszt.

10.   Umundurowanie podlega stałej kontroli przez wychowawców klas, pozostałych nauczycieli oraz dyrekcję szkoły.

11.   Uczniowie nie mogą nosić żadnej biżuterii stanowiącej ozdobę munduru lub osoby. Dopuszcza się noszenie delikatnych kolczyków w uszach oraz po 1 pierścionku na jednej ręce przez uczennice. Zapis ten nie obowiązuje w dniu „kolorowym”.

Script logo