Statut, WSO

Wirtualny sekretariat » Statut, WSO

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku oraz statuty poszczególnych typów szkół. Stan na 20 lutego 2018 r. oraz REGULAMIN  MUNDUROWY.