Historia zatoczyła koło…

Od dnia 1.09.2022 r. nasza szkoła wraca do swojej historycznej nazwy ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH. Jest to nazwa historyczna funkcjonująca od samego początku powstania szkoły, a także widniejąca na froncie naszego budynku.

W momencie, gdy kilkanaście lat temu wprowadzono w polskim systemie oświaty gimnazja malborscy radni powiatowi podjęli decyzję o zmianie nazwy na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Skoro po wielu reformach systemu kształcenia w kraju nie funkcjonują już gimnazja nazwa naszej szkoły stała się nieaktualna. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły Starostwo Powiatowe w Malborku podjęło wiążącą decyzję o powrocie do historycznej nazwy.