82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Historia zatoczyła koło…

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Historia zatoczyła koło…

Od dnia 1.09.2022 r. nasza szkoła wraca do swojej historycznej nazwy ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH. Jest to nazwa historyczna funkcjonująca od samego początku powstania szkoły, a także widniejąca na froncie naszego budynku.

W momencie, gdy kilkanaście lat temu wprowadzono w polskim systemie oświaty gimnazja malborscy radni powiatowi podjęli decyzję o zmianie nazwy na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Skoro po wielu reformach systemu kształcenia w kraju nie funkcjonują już gimnazja nazwa naszej szkoły stała się nieaktualna. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły Starostwo Powiatowe w Malborku podjęło wiążącą decyzję o powrocie do historycznej nazwy.