Obóz klasy wojskowej

W 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku w dniach  od 30.05 do 03.06.2022 r odbył się obóz szkoleniowy uczniów klasy trzeciej IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku. Klasa ta uczestniczy  w programie  Ministerstwa Obrony Narodowej Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. W obozie uczestniczyło 21 uczniów wraz z opiekunami. Celem obozu było  poszerzenie  nabytych wiadomości i umiejętności w ramach programu nauczania przedmiotu edukacja wojskowa. W pierwszym dniu obozu uczniowie zapoznali się z obiektami 22. BLT, historią i tradycją jednostki wojskowej, a także odbyli szkolenie z zakresu taktyki i terenoznawstwa. W następnych dniach odbywały się szkolenia inżynieryjno-saperskie, taktyczne, szkolenia medyczne, szkolenia strzeleckie, rozpoznania wojskowego, musztry, ochrony oraz obrony obiektów. Obóz zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym sprawdzającym wiedzę i nabyte umiejętności.  

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku składa serdeczne podziękowania Dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego Panu płk.  pil. Mariuszowi Wiączkowskiemu za doskonałą organizację obozu.