Kurs sędziowski

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Kurs sędziowski

W pierwszym tygodniu marca zakończył się trwający od początku października 2020 r. Kurs kandydatów na sędziów piłki  nożnej w którym uczestniczyło 22 uczniów w tym 7 dziewczyn  z klas sportowych IV Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w ramach pilotażowego programu edukacyjnego. 

Głównym organizatorem tego  zadania sportowego był Pomorski Związek  Piłki Nożnej którego doświadczeni  sędziowie prowadzili  zajęcia edukacyjne i praktyczne na obiektach szkoły.

 Przeprowadzone w tym tygodniu egzaminy i testy sprawności fizycznej wykazały dobre przygotowanie  do nowej roli  jego uczestników jaką będą mogli realizować młodzi piłkarze i piłkarki.

Należy nadmienić że nowi nasi  sędziowie mieszkają i grają w klubach na terenie województwa pomorskiego i w związku z tym zasilą składy obsad  na mecze  w rejonie  Gdańska, Malborku i Słupsku.

     Chciałbym gorąco podziękować władzom Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i dyrekcji szkoły za stworzenie warunków do organizacji tego ciekawego sportowego przedsięwzięcia a jego uczestnikom życzyć rozwoju w tej piłkarskiej pasji. Planujemy również w przyszłości  w IV  klasie licealnej  o profilu piłka nożna za zgodą Polskiego Związku Piłki Nożnej -przeprowadzić  podobny kurs trenerski lecz w tym przypadku uwarunkowania są dużo trudniejsze i  są one organizowane za zgodą UEFA.

Trener Koordynator klas sportowych