82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Obóz klasy wojskowej

Created with Sketch.

Obóz klasy wojskowej

W dniach  od 11.09.2023r. do 15.09.2023 r. w  jednostce patronackiej  22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku odbył się obóz szkoleniowy uczniów klasy IV Liceum Ogólnokształcącego o profilu Oddział Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Technicznych w Malborku. W obozie uczestniczyło 22 uczniów wraz z opiekunami. Celem obozu było nauczenie i utrwalenie nabytych umiejętności w ramach programu nauczania przedmiotu Przygotowanie  Wojskowe. W pierwszym dniu obozu uczniowie zapoznali się z obiektami 22. BLT, historią i tradycją jednostki wojskowej a także odbyli szkolenie z przedmiotów taktyki i terenoznawstwa. W następnych dniach odbywały się szkolenia inżynieryjno-saperskie, taktyki, szkolenia medyczne, szkolenia strzeleckie, rozpoznania wojskowego, musztry, ochrony i obrony obiektów.  

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Malborku składa serdeczne podziękowania Dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego Panu płk  pil. Mariuszowi Wiączkowskiemu oraz Panu ppłk Grzegorzowi Robak za wspaniałą organizację i przebieg obozu.